Missie

Waarom een filosofisch café ?

Ieder mens stelt zichzelf wel filosofische vragen. Grote vragen over de zin van het leven, over onszelf of over de wereld waarin we leven. Als Filosofisch Café Steenwijkerland willen we een breed publiek de gelegenheid geven om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen. 

We doen dit door een aantal keren per seizoen een filosofisch geschoolde spreker uit te nodigen die een belangrijk filosofisch thema nader toelicht of die, in een filosofische context, zijn/haar visie geeft op een actueel thema. Er is gelegenheid om vragen en meningen voor te leggen aan de spreker en deze verder te onderzoeken.

 Steun ons.

Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:
NL71 RABO 0342462709 t.n.v. STICHTING FILOSOFISCH CAFE STEENWIJKERLAND. Wij hebben de culturele ANBI status gekregen voor onze activiteiten dus uw gift is voor 125% aftrekbaar van de inkomsten belasting (bedrijven 150%). Alle bedragen zijn welkom. Bij voorbaat hartelijk dank!

Onze missie

 

LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie