Missie

De missie van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken door middel van voordrachten door sprekers. Het filosofisch café Steenwijkerland wil daarmee aan het publiek de mogelijkheid bieden zich te verdiepen en te laten inspireren, wat een aanleiding kan zijn om met elkaar de eigen gedachte uit te wisselen in een informele ambiance. Het filosofisch café beoogt hiermee de mensen met elkaar te verbinden. Het filosofisch café zal naast genoemde activiteit ook andere vormen van bijeenkomsten, zoals leesgroepen, gesprekskringen, activiteiten voor kinderen, cursussen en excursies kunnen gaan organiseren.

 

Steun ons.

Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:
NL71 RABO 0342462709 t.n.v. STICHTING FILOSOFISCH CAFE STEENWIJKERLAND. Wij hebben de culturele ANBI status gekregen voor onze activiteiten dus uw gift is voor 125% aftrekbaar van de inkomsten belasting (bedrijven 150%). Alle bedragen zijn welkom. Bij voorbaat hartelijk dank!

Onze missie