LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

 

Lezing door Martijntje Smits.

Op woensdag 28 februari 2024. Aanvang 20 uur. Plaats Rabo Theater De Meenthe te Steenwijk

 

Over de lezing.

OnderwerpMonstertheorie

We leven in een wereld waarin veel belang wordt gehecht aan technische innovaties. Innovaties komen steeds met beloften van efficiency, het vergroten van het menselijk gemak, of het oplossen van complexe vraagstukken, zoals klimaatopwarming of een gezondheidscrisis. Ik zie een historisch patroon waarin dit soort beloftes worden opgevolgd door kritische verhalen, waarin dezelfde technologieën die voorspoed beloven, worden verguisd en verafschuwd als bedreiging voor natuur en beschaving. Ik geef in mijn lezing een aantal voorbeelden van dit patroon vraag mij af waar het vandaan komt, en of eraan te ontsnappen valt.  Ik doe dat aan de hand van de 'monstertheorie' die ik in mijn proefschrift ontwikkelde. Tot slot doe ik een pleidooi voor democratisering van besluitvorming over technologie, voor de 'commons' en voor wat ik noem 'technologisch burgerschap'

Over de spreker.

Dr. Ir. Martijntje Smits is techniekfilosoof en ingenieur. Ze promoveerde aan de Universiteit Twente op het proefschrift "Monsterbezwering, de culturele domesticatie van nieuwe technologie". Ze werkt thans als zelfstandig onderzoeker, daarvoor was ze 25 jaar als universitair docent en onderzoeker verbonden aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland, de VS en Noorwegen. In haar onderzoek bestudeert ze de terugkerende maatschappelijke patstellingen over nieuwe technologie, zoals over genetica, kernenergie, robotica en digitalisering.

Koop hier uw toegangsbewijs  

 

Het bestuur van het filosofisch café Steenwijkerland heeft weer interessante sprekers kunnen uitnodigen voor het seizoen september 2023 t/m maart 2024. Zie de menu keuze "Lezingen" op deze website: 
https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/lezingen.

Het team van het filosofisch café Steenwijkerland ontmoet u graag weer bij de lezingen.
We vervolgen dus met Martijntje Smits

Hartelijk groet!

 

Missie

Waarom een filosofisch café ?

Ieder mens stelt zichzelf wel filosofische vragen. Grote vragen over de zin van het leven, over onszelf of over de wereld waarin we leven. Als Filosofisch Café Steenwijkerland willen we een breed publiek de gelegenheid geven om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen. 

We doen dit door een aantal keren per seizoen een filosofisch geschoolde spreker uit te nodigen die een belangrijk filosofisch thema nader toelicht of die, in een filosofische context, zijn/haar visie geeft op een actueel thema. Er is gelegenheid om vragen en meningen voor te leggen aan de spreker en deze verder te onderzoeken.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>