LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

Aan al onze belangstellenden,

Helaas worden we nog steeds geremd door de lockdown maatregelen die nu gelden tot 20 april 2021. We verwachten niet dat de coronamaatregelen ons na 20 april ’21 weer direct voldoende vrijheden zullen geven om activiteiten door te kunnen laten gaan.

De geplande lezing van Miriam van Reijen op 28 april 2021 kan dus helaas niet doorgaan.

Eerder gekochte kaarten blijven geldig.

Voor ons programma vanaf oktober 2021 verwijzen we u naar menukeuze "Agenda>Lezingen" op deze website en/of de agenda van De Meenthe. We hopen op betere tijden.

We blijven ons best doen. De bestuursleden Wilma van der Linden en Mieke Baneke zijn inmiddels gestart met het benaderen van interessante sprekers voor 2022

Als u vragen/opmerkingen of suggesties hebt, horen wij die graag via onze website.

Wij wensen u alles wat goed is toe en hopen u snel weer te ontmoeten!

Een warme groet namens het bestuur van het Filosofisch Café Steenwijkerland,

Jan Berk (voorzitter).

10 april 2021

FCS

Onze missie

De missie van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken door middel van voordrachten door sprekers. Het filosofisch café...…….

Lees meer >

 

Steun ons

Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties.    Waardeert u de activiteiten....

Lees meer...>