LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

  Beste belangstellenden

 Beste belangstellenden

Het filosofisch café heeft dankzij uw bezoeken een geslaagd seizoen '22 - '23. Hierdoor wordt het team (formeel een bestuur) weer extra gemotiveerd om voor het seizoen '23 - '24 weer interessante sprekers uit te nodigen. Dit begint al in april '23. Onze teamleden, Mieke Baneke en Anja de Jager-Lok, zijn alweer begonnen met de aquisitie.

Het team van het filosofisch café Steenwijkerland wenst u een goede zomer toe en ontmoeten u graag weer bij de volgende lezingen cyclus.

Hartelijk groet!

 

Missie

De missie van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken door middel van voordrachten door sprekers.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>