Verslag van de lezing van Jeroen Linssen op 26 oktober 2022

Filosofisch café Steenwijkerland.

Steenwijk 26 oktober 2022

Hebzucht; een filosofische geschiedenis van de inhaligheid.

Auteur: Jeroen Linssen

 Op 26 oktober 2022 heeft filosoof Jeroen Linssen op uitnodiging van het Filosofisch Café Steenwijkerland een lezing gegeven over het onderwerp hebzucht. Eerder, in februari 2019, publiceerde Jeroen Linssen het boek Hebzucht Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid.

 Jeroen Linssen heeft zijn lezing over dit onderwerp ook op andere locaties in het land gegeven. Daarvan zijn opnames gemaakt. Wilt u de lezing terug horen of wilt u de lezing beluisteren omdat u niet in de gelegenheid was om aanwezig te zijn, dan verwijzen wij u naar YouTube waar een opname te vinden is van de lezing over het onderwerp hebzucht die door Jeroen Linssen is gegeven op 26 februari 2019 in Nijmegen (www.youtube.nl ---> lezing Jeroen Linssen).

Hieronder volgt een korte samenvatting van het boek van Jeroen Linssen:

In het afgelopen decennium stond de hebzucht in het middelpunt van de belangstelling. Alom werd zij beschouwd als de oorzaak van de financiële ineenstorting en de economische crisis die daarop volgde. Toch moest ze tegelijk haar nut bewijzen en de kwakkelende economie uit het slop trekken. Hebzucht was de oorzaak van de ziekte, maar ook het medicijn. Deze curieuze ambiguïteit heeft ontegenzeglijk historische wortels. In de afgelopen duizend jaar is de kritiek op het kwaad van de hebzucht nooit verstomd, maar geleidelijk kwam er wel meer oog voor de nuttige werking ervan. Hebzucht ontsluit de ontwikkeling van het filosofisch denken over inhaligheid in het voorbije millennium: van de worsteling bij Thomas van Aquino, Poggio Bracciolini en Thomas More, via de ontdekking van de weldaden bij Bernard Mandeville en Adam Smith, tot aan de hedendaagse normalisering en problematisering van de hebzucht. Met dit boek biedt Jeroen Linssen inzicht in de achtergronden van de huidige tweeslachtige benadering van hebzucht.

Verslag van de lezing van Jeroen Linssen op 26 oktober 2022
31-01-2023
Verslag van de lezing van Jeroen Linssen op 26 oktober 2022

LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie