LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

 

Lezing door Thijs Lijster

Op woensdag 27 maart 2024. Aanvang 20 uur. Plaats Rabo Theater De Meenthe te Steenwijk.

 

Over de Lezing:

Onderwerp: Wat we gemeen hebben-Een filosofie van de meenten.

De economische, ecologische en gezondheidscrises van de afgelopen decennia hebben duidelijk gemaakt dat het neoliberalisme een fundamenteel onhoudbaar systeem is en het mensbeeld van de autonome homo economicus is iets waar steeds minder mensen zich in lijken te herkennen. Maar is er een alternatief? In de lezing kijkt Thijs Lijster naar de ‘meenten’ (commons), een concept waar de laatste jaren veel aandacht voor is in de politieke filosofie en economie, en dat refereert aan een goed of bron dat niemands bezit is maar waar iedereen gebruik van kan maken. Thijs Lijster betoogt dat de meent (of ‘het gemeen’) niet alleen fungeert als alternatief naast het klassieke onderscheid tussen het publieke en het private, maar dat het bovendien een alternatief mens- en wereldbeeld veronderstelt, dat ons een uitweg kan bieden uitde crisis van het neoliberalisme.

Over de spreker:

Thijs Lijster is als universitair docent kunst- en cultuurfilosofie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen. Zijn boeken De grote vlucht inwaarts (2016) en Kijken, proeven, denken (2019) werden genomineerd voor de Socrates wisselbeker, de eerste bekroond met de KANTL Essayprijs 2018. In de reeks Nieuw Licht publiceerde hij het pamflet Verenigt U! Arbeid in de 21e eeuw. In oktober 2022 verscheen zijn boek Wat we gemeen hebben bij de Bezige Bij.

Koop hier uw toegangsbewijs.

Het team van het filosofisch café Steenwijkerland ontmoet u graag weer bij deze lezing: 
https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/Lezing-Thijs-Lijster

 

Hartelijk groet!

 

Missie

Waarom een filosofisch café ?

Ieder mens stelt zichzelf wel filosofische vragen. Grote vragen over de zin van het leven, over onszelf of over de wereld waarin we leven. Als Filosofisch Café Steenwijkerland willen we een breed publiek de gelegenheid geven om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen. 

We doen dit door een aantal keren per seizoen een filosofisch geschoolde spreker uit te nodigen die een belangrijk filosofisch thema nader toelicht of die, in een filosofische context, zijn/haar visie geeft op een actueel thema. Er is gelegenheid om vragen en meningen voor te leggen aan de spreker en deze verder te onderzoeken.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>