LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

Beste belangstellenden,

Lezing Michel Dijkstra

Op woensdag 29 november 2023. Aanvang 20 uur. Plaats Rabo Theater De Meenthe te Steenwijk

Over de lezing

‘Hoe ontstaat een weg?’ - ‘Door hem te begaan!’ Dit dialoogje toont de kern van het taoïsme:

Volgens deze Chinese filosofie moet je de zin van het leven niet buiten of boven het aardse bestaan zoeken, maar juist er middenin. Tijdens de lezing toont Michel Dijkstra de schoonheid van de taoïstische levenskunst aan de hand van gedichten uit de mysterieuze Daodejing en prozafragmenten uit de humoristische Zhuangzi. Centraal in deze basisteksten staan een felle kritiek op instrumentalistisch denken en handelen, het je afstemmen op de bron van alle dingen en het ‘doen van het niet-doen’ (wuwei): ‘Als niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan’.

Over de spreker

Michel Dijkstra is onafhankelijk geleerde op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek. Artikelen van zijn hand verschijnen zowel in filosofische tijdschriften (Filosofie Magazine, Tijdschrift Filosofie) als literaire podia (Notulen van het onzichtbare, DIG (voorheen De Internet Gids)).

Recent publiceerde hij: Elementaire deeltjes: Taoïsme bij Singel Uitgeverijen Amsterdam.

Koop hier uw toegangsbewijs

 

  

Het bestuur van het filosofisch café Steenwijkerland heeft weer interessante sprekers kunnen uitnodigen voor het seizoen september 2023 t/m maart 2024. Zie de menu keuze "Lezingen" op deze website: https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/lezingen.

Het team van het filosofisch café Steenwijkerland ontmoet u graag weer bij de lezingen. We vervolgen dus met Michel Dijkstra.

Hartelijk groet!

 

Missie

Waarom een filosofisch café ?

Ieder mens stelt zichzelf wel filosofische vragen. Grote vragen over de zin van het leven, over onszelf of over de wereld waarin we leven. Als Filosofisch Café Steenwijkerland willen we een breed publiek de gelegenheid geven om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen. 

We doen dit door een aantal keren per seizoen een filosofisch geschoolde spreker uit te nodigen die een belangrijk filosofisch thema nader toelicht of die, in een filosofische context, zijn/haar visie geeft op een actueel thema. Er is gelegenheid om vragen en meningen voor te leggen aan de spreker en deze verder te onderzoeken.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>