LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

Voor al onze vrienden en belangstellenden, de beste wensen voor 2021!

Wij hopen dat u de energie zult hebben om van 2021 een goed filosofisch jaar te maken!

Er  ligt weer heel nieuw jaar ligt voor ons open. Na onze prachtige start in oktober 2019, hebben we slechts 4 bijeenkomsten kunnen houden. Dat was overmacht. We hopen van harte dat 2021 voor ons filosofisch café weer goede ontmoetingen in petto heeft. We hebben een aantrekkelijk aanbod kunnen realiseren.
Door de huidige lockdown zijn we weer genoodzaakt om onze eerste lezing te verplaatsen. De lezing van Stine Jensen (gepland op 27 januari `21) wordt verplaatst naar het najaar 2021. We zijn daar nog met haar over in gesprek. Eerder gekochte kaarten voor Stine Jensen blijven geldig.

Voor ons programma in februari, maart en april 2021 verwijzen we u naar menukeuze "Agenda>Lezingen" op deze website en/of de agenda van De Meenthe. We hopen op betere tijden.

Als u vragen/opmerkingen of suggesties hebt, horen wij die graag via onze website.

Een warme groet namens het bestuur van het Filosofisch Café Steenwijkerland,

Jan Berk (voorzitter)

FCS

Onze missie

De missie van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken door middel van voordrachten door sprekers. Het filosofisch café...…….

Lees meer >

 

Steun ons

Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties.    Waardeert u de activiteiten....

Lees meer...>