LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

Beste belangstellenden,

Lezing Petra Bolhuis

Op woensdag 27 september. Aanvang 20 uur. Plaats Rabo Theater De Meenthe te Steenwijk

Over de lezing

 Hannah Arendts Totalitarisme en de wereld van vandaag.

Na twee wereldoorlogen was het ‘dit nooit meer’ het begin van een brede steun voor democratie en samenwerking in Europa en Amerika. Vandaag de dag echter zien we dingen gebeuren die we tot voor kort voor onmogelijk hadden gehouden. In Amerika zagen we hoe de vorige president zelf vooropging in het aanwakkeren van wantrouwen tegen instituties die de democratie moeten borgen: overheid, rechters en de vrije pers. Binnen Europa zien we de opkomst van populistische partijen die tegen de democratie zijn en tegen Europa. Deze bewegingen roepen leuzen die verontrustend veel lijken op die van partijen in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Hannah Arendts analyse helpt om antwoord te krijgen op vragen als:

* Waar komt al dat onbehagen vandaan en waarom maakt dit de samenleving zo vatbaar voor populisme?
* Hoe kunnen we voorkomen dat we óf te gemakkelijk denken dat de geschiedenis zich herhaalt, óf te gemakkelijk denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen.

Over de spreker

Petra Bolhuis (1963) is afgestudeerd als filosoof aan de Rug met als onderwerp Hannah Arendt en Michel Foucault. Sinds begin deze eeuw werkt ze vanuit haar eigen praktijk Maieutiek en geeft lezingen, trainingen en cursussen die gaan over de relatie filosofie en dagelijks leven. Of het nu gaat over levenskunst van de Stoïcijnen, of meer politieke onderwerpen zoals totalitarisme en democratie, de insteek is steeds filosofie als denkgereedschap voor je persoonlijke leven. Ze is een van de schrijvers van Rattenvangers van het onbehagen en werkte mee aan Hoog spel.

 Koop hier uw toegangsbewijs

 

 

Het bestuur van het filosofisch café Steenwijkerland heeft weer interessante sprekers kunnen uitnodigen voor het seizoen september 2023 t/m maart 2024. Zie de menu keuze "Lezingen" op deze website: https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/lezingen.

Het team van het filosofisch café Steenwijkerland ontmoet u graag weer bij de lezingen. We starten dus met Petra Bolhuis.

Hartelijk groet!

 

Missie

Waarom een filosofisch café ?

Ieder mens stelt zichzelf wel filosofische vragen. Grote vragen over de zin van het leven, over onszelf of over de wereld waarin we leven. Als Filosofisch Café Steenwijkerland willen we een breed publiek de gelegenheid geven om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen. 

We doen dit door een aantal keren per seizoen een filosofisch geschoolde spreker uit te nodigen die een belangrijk filosofisch thema nader toelicht of die, in een filosofische context, zijn/haar visie geeft op een actueel thema. Er is gelegenheid om vragen en meningen voor te leggen aan de spreker en deze verder te onderzoeken.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>