LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

Beste belangstellenden,

Op woensdag 30 november 2022 om 20:00 uur in De Meenthe

Rinus van Warven

Rinus van Warven

 Bestel uw toegangskaarten hier.

Onderwerp: Cui Bono? Welk belang dien je?

 Licht en donker, dag en nacht, arm en rijk, mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, voor en tegen, leven en dood: het menselijk brein is kennelijk niet tot iets anders in staat dan het denken in tegenstellingen. En zo is de denkende mens de gevangene geworden van het dualisme. En dit terwijl het Levende Leven zelf niet uit tegenstellingen bestaat. Alle grote levensbeschouwelijke tradities spreken van een veelheid aan uitingsvormen van de eenheid waarmee alles begon.

Denkend over veelheid en eenheid komen we terecht in de wereld van de trage vragen. Levensvragen zijn trage vragen. Ze hebben tijd nodig. Het is niet mogelijk om pasklare antwoorden op zingevingsvragen te ontdekken. Het gaat om vragen als ‘Wie ben ik? Hoe verhoud ik me tot mijn medemens? Bestaat er zoiets als een dragende grond onder het bestaan?’ Deze vragen kunnen een gids zijn op ons levenspad. En ze kunnen ons helpen om ons eigen levensverhaal te schrijven.

Maar voordat we aan alle andere vragen kunnen beginnen doemt er één basisvraag op: ‘Cui Bono?’ Latijn voor: wiens belang dien je? Welk belang dien je met de woorden die je spreekt en de handelingen die je verricht? Het eigenbelang, het algemeen belang, het belang van een hoger doel? En hoe verhouden deze belangen zich tot elkaar?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een ethisch leven gaan leiden dat een ordinaire belangenstrijd overstijgt? We zien de maatschappelijke tegenstellingen verharden. Is er een uitweg uit de vele dilemma’s? Volgens Rinus van Warven is dat wel degelijk mogelijk. We zijn tenslotte scheppende, creatieve wezens. Maar dan moeten we wel dezelfde kant uit leren kijken. En dat wordt wel een uitdaging.

 Biografie:

 Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie en cultuurfilosofie. Hij specialiseerde zich in communicatie over religie, zingeving, levensbeschouwing en filosofie. Hij is werkzaam als redacteur, uitgever en publicist.  Hij werkt parttime als pastor en therapeut. Rinus verdiepte zich de laatste jaren in de wereld van de Nabij de Dood-ervaring, ook wel BDE (Bijna-dood-ervaring) genoemd. Verder doceert hij filosofie, ethiek, journalistiek en communicatie aan diverse opleidingsinstituten.

 ---------------------------------------------------------------

Meer informatie over ons programma kunt u ook inzien via deze website;
https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/lezingen.

Kaartverkoop á € 10,-,  kunt ook via onze website benaderen. U wordt dan ook direct gekoppeld aan de website van De Meenthe om daar te kunnen reserveren.

Wij wensen u alles wat goed is toe en hopen u snel weer te ontmoeten!

Een hartelijke groet namens het bestuur van het Filosofisch Café Steenwijkerland.

 

Missie

De missie van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken door middel van voordrachten door sprekers.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>