LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie

  

Sybe Schaap

Bestel uw toegangsbewijs hier.

Spreker: Sybe Schaap op 29 maart 2023 om 20:00 uur in Theater De Meenthe te Steenwijk

Onderwerp: Als alle vertrouwen wegvalt, over de waardering van het burgerschap

Burgerschap gaat om meer dan nationaliteit en kiesrecht. Het gaat ook om betrokkenheid bij de democratie en vertrouwen in de rechtsstaat. Het verwerven van een volwaardig burgerschap was een drijvende kracht achter onze moderne emancipatiebewegingen. Het ging om de volwaardige rechtsgelijkheid van allen en algemeen geldende waarden en grondrechten. Wat lang gestalte gaf aan het emancipatieproces raakt in onze tijd aan slijtage onderhevig, De betrokkenheid van de burger bij de representatieve democratie loopt terug, de rechtsorde heeft te lijden onder onderling wantrouwen. Vergeten wordt dat het in het burgerschap om meer gaat dan rechten. Het gaat ook om ieders verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Het burgerrecht maakt plaats voor een veelheid aan mensenrechten waarin eigen belangen voorop staan en die de staat met het nakomen belasten. De democratie wordt directer en lokt staatsmacht uit. Verleidt dit tot autocratische structuren? In dit boek wordt teruggegrepen op de waarden waarop de rechtsstaat en het burgerschap berusten. Dit om duidelijk te maken hoe de rechtsorde van binnenuit wordt uitgehold. Zonder actief burgerschap en wederzijds vertrouwen van burgers loopt de rechtsstaat gevaar. Dit boek geeft een aanzet tot een antwoord.

Biografie:

Naam: Sybe Schaap, Woonplaats: Emmeloord, Agrarische achtergrond (Noordoostpolder).
Opleiding: Hogere Landbouwschool, economie en filosofie.
Actief in het waterbeheer, als dijkgraaf in Noordoostpolder en West Overijssel.
Hoogleraar waterbeheer TU Delft,12 jaar lid eerste Kamer (VVD).
Filosofie gedoceerd in Amsterdam, Praag en Kiev.
Thans o.m. politiek adviseur in Oekraïne.
Auteur verschillende boeken, m.n. over populisme en rechtsstaat. 

Recente boek: Als alle vertrouwen wegvalt; over de waardering van het burgerschap.

  ---------------------------------------------------------------

Meer informatie over ons programma kunt u ook inzien via deze website;
https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/lezingen.

Kaartverkoop á € 10,-,  kunt ook via onze website benaderen. U wordt dan ook direct gekoppeld aan de website van De Meenthe om daar te kunnen reserveren.

Wij wensen u alles wat goed is toe en hopen u snel weer te ontmoeten!

Een hartelijke groet namens het bestuur van het Filosofisch Café Steenwijkerland.

 

Missie

De missie van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken door middel van voordrachten door sprekers.

Lees verder >>>

Steun ons.
Het Filosofisch Café Steenwijkerland is voor haar continuïteit afhankelijk van opbrengsten van lezingen, subsidies en donaties. Waardeert u de activiteiten van het filosofisch café Steenwijkerland en wilt u bijdragen aan toekomstige activiteiten dan stellen wij het zeer op prijs als u daartoe een gift overmaakt naar rekeningnummer:

Lees verder >>>