Oprichting filosofisch cafe Steenwijkerland

Inleiding

Het initiatief filosofisch café Steenwijkerland is gestart als werkgroep in januari 2019, als een maatschappelijke activiteit van enthousiaste vrijwilligers. Sinds mei 2019 is de rechtsvorm een stichting: de stichting filosofisch café Steenwijkerland.

Het filosofisch café Steenwijkerland is een initiatief dat beoogt maatschappelijk bij te dragen aan de verdieping, inspiratie en verbinding van inwoners in de regio Steenwijkerland. Dit wordt gerealiseerd in de vorm van avondlezingen door deskundigen over filosofische onderwerpen met een actueel maatschappelijk karakter. Onder de vlag van de stichting filosofisch café Steenwijkerland zullen ook andere vormen van bijeenkomsten kunnen worden gehouden, zoals leesgroepen, gesprekskringen, activiteiten voor kinderen, cursussen en excursies.

De stichting richt zich voor het seizoen 2019 – 2020 op het houden van maandelijkse lezingen over de periode oktober 2019 t/m april 2020 en zal dit voortzetten in de periode 2020 -2021.

De opbrengsten van het houden van de lezingen, mogelijke donateurs en mogelijke fondsenwerving zullen daarna een sluitende bekostiging moeten gaan opleveren. Met veel enthousiasme zijn we van start gegaan.

 

 1. Doelstelling

De doelstelling van de stichting filosofisch café Steenwijkerland is, voor een zo breed mogelijk publiek, de filosofische denkbeelden over traditionele filosofie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te reiken doormiddel van voordrachten van sprekers. Het filosofisch café Steenwijkerland wil daarmee aan het publiek de mogelijkheid bieden zich te verdiepen en te laten inspireren, Dit kan een aanleiding zijn om met elkaar de eigen gedachten uit te wisselen in een informele ambiance. Het filosofisch café beoogt hiermee de mensen met elkaar te verbinden. Het filosofisch café zal naast genoemde activiteit ook andere vormen van bijeenkomsten, zoals leesgroepen, gesprekskringen, activiteiten voor kinderen, cursussen en excursies kunnen gaan organiseren.

 1. Strategie

Het uitgangspunt is dat voldoende inwoners in de regio Steenwijkerland behoefte voelen om geïnspireerd te worden door te luisteren naar en te discussiëren over interessante maatschappelijke thema’s die ondersteund worden met filosofische denkbeelden en andere levenswijsheden. Door dit regelmatig te doen zal er verbinding tussen mensen ontstaan.

Om dit te bereiken is enerzijds een goede organisatie en anderzijds de inzet van de zeven bestuursleden en de (nu) twee adviesgroep leden tijdens de lezingen avonden van essentieel belang. De stichting acht het haalbaar om met de middelen die binnen gaan komen uit entree gelden, sponsoring en donateurschappen dit te realiseren. Te meer, omdat het ook een podium biedt voor sprekers en bezoekers.

 1. Huidige situatie

Op hoofdpunten wordt hetgeen reeds is bereikt weergegeven.

We hebben,

 • verkennende gesprekken gevoerd met andere filosofische cafés (Heerenveen, Meppel en Hoogeveen) om zicht te krijgen op wat er allemaal geregeld moet gaan worden.
 • een werkgroep van 7 personen en alle functies zijn verdeeld.
 • een adviesgroep van (nu) 2 personen.
 • het Rabo Theater De Meenthe als definitieve locatie gekozen (evaluatie na 6 lezingen) en goede afspraken gemaakt.
 • een digitaal domein.
 • een website bouwer, Richard Knol,  die ook de sociale media gaat begeleiden. Afronding juli 2019.
 • een bescheiden opstart subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente en ook gekregen.
 • een stichting “filosofisch café Steenwijkerland” opgericht.
 • een aanvraag voor de ANBI status klaarliggen die ingediend gaat worden als de stichting ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en de website gepubliceerd wordt.
 • met De Meenthe 6 dinsdagavonden vastgelegd van oktober 2019 t/m april 2020.
 • samenwerking met Steenwijks Boekhuys en De Meenthe
 • inmiddels al 6 sprekers kunnen vastleggen voor het komend seizoen van  oktober 2019 t/m april 2020.
 • een media campagne voor ogen die nu zo snel mogelijk van start gaat.
 1. Activiteiten van de organisatie

Het accent ligt nu op het volbrengen van een goed ingerichte organisatie (stichting) en het doorlopend werven van sprekers met interessant geachte onderwerpen. Hiermee en met het werven van bezoekers, sponsoren en donateurs zal een draagvlak worden gevormd dat bestendig is voor de komende jaren. De organisatie vorm (stichting) is rond. De bestuursleden zullen zich vooral inzetten voor de promotie van de lezingenavonden middels alle middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Te weten de website, Facebook (mogelijk ook Instagram), informatie via het theater, kaart verkoop via het theater en andere voorverkoop punten. Deze activiteiten zullen in de beleidsperiode doorlopend punten van aandacht zijn.

Concrete werkdoelen zijn:

 • Werven van sprekers.
 • Organiseren van de lezingen avonden.
 • Creëren van “Meet en Greet” tussen de bezoekers.
 • Werven van sponsoren en donateurs.
 • Goede balans tussen kosten en baten bereiken.
 1. Organisatie

De stichting filosofisch café Steenwijkerland is opgericht op 27 mei 2019

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74960679

RSIN: 860088212

 

Samenstelling van het bestuur filosofisch café Steenwijkerland

 • Mw. Mieke Baneke: acquisitie sprekers
 • Jan Berk: voorzitter en communicatie
 • Marten van Buren: secretaris en communicatie
 • Mw. Baukje van Hes: penningmeester
 • Mw. Wilma van der Linden: acquisitie sprekers
 • Theo Versteeg: vice voorzitter en coördinatie inleiding en uitleiding van sprekers

 

Dagelijks bestuur filosofisch café Steenwijkerland

 • Jan Berk
 • Marten van Buren
 • Mw. Baukje van Hes

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.
De stichting bezit geen onroerende goederen.
De stichting verstrekt vergoedingen aan externe personen (niet bestuursleden) die verrichtingen uitvoeren t.b.v. de stichting, waaronder ook de sprekers.

 1. Financiën

De stichting filosofisch café Steenwijkerland verwerft mogelijk inkomsten uit:

 • entree geld voor de lezingen avonden.
 • donaties
 • sponsoring

De verworven gelden worden ingezet voor de doelstellingen van het filosofisch café Steenwijkerland.

Indien er vermogen wordt opgebouwd zal dit eveneens worden ingezet voor de doelstelling van de stichting door de activiteiten te verbreden. De financiële status zal worden verantwoord (zie rubriek 7).

 1. Publicatie verplichting

De stichting heeft op deze website, https://www.filosofischcafesteenwijkerland.nl, de publicatie verplichting die behoort bij de ANBI status weergeven.

Conform: https://anbi.nl/publicatieverplichting/

Oprichting filosofisch cafe Steenwijkerland
29-04-2019
Oprichting filosofisch cafe Steenwijkerland

LOCATIE BIJEENKOMSTEN

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM, Steenwijk

0521 - 514004

Of neem contact op voor meer informatie