Ron Muijzer

24 november 2021 om 20:15 uur. 
Locatie: Theater De Meenthe, te Steenwijk.

 

Onderwerp:  Spinoza als coach in rampjaren

Het relatief korte leven van de 17e-eeuwse filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677)kende vele momenten van repressie, rampspoed en ellende. Hij was een zoon van Portugees/Spaanse joden die als asielzoeker in Amsterdam terecht kwamen. Zijn leven werd gekenmerkt door financiële problemen, een zwakke gezondheid, en conflicten met(religieuze) autoriteiten. Het waren roerige en gevaarlijke tijden:  Holland was vrijwel voortdurend in oorlog, en in het rampjaar 1672 werden in zijn toenmalige woonplaats Den Haag zijn vrienden Johan en Cornelis de Witt op gruwelijke wijze gelyncht.

Spinoza ontwikkelde desondanks een positieve levensvisie, in eerste instantie om zelf geestelijk het hoofd boven water te houden. Maar ook vele tijdgenoten werden geïnspireerd door zijn ideeën.

Ook nu, pakweg 350 jaar na Spinoza’s dood, zijn zijn inzichten nog actueel en bruikbaar:  ook wij, moderne wereldburgers, geconfronteerd met de ene crisis na de andere, kunnen er nog veel aan hebben.

Beknopte biografie: Drs. R.F. (Ron) Muijzer.

Ron Muijzer (1952 Rotterdam), mens- en taalwetenschapper, heeft culturele antropologie gestudeerd in Nijmegen. Ron is op vele terreinen actief, zie http://ronmuijzer.nl/, en doceert filosofie aan de volksuniversiteit en vrije academie. Heeft 30 jaar ervaring in organiseren en begeleiden van filosofiecursussen.

Klik hier om tickets te verkrijgen via De Meenthe

Ron Muijzer
Activiteit
Ron Muijzer - 24-11-2021