Ronald Hunneman

Onderwerp: Heerlijk Hedonisme

Wat wij hedonisten gemeenschappelijk hebben is dat we denken dat een mensenleven geen zin krijgt door een goddelijke verordening of door abstracte principes. Wij vinden dat het in het leven draait om genot. Daarom hebben we een filosofische afkeer van ethisch opvattingen waarin genot wordt gezien als iets laags dat beter vervangen kan worden door begrippen zoals ‘geluk’, een ‘betekenisvol leven’ of het ‘goede’.

Maar hiermee is niet alles gezegd, en zijn nog lang niet alle vragen beantwoord. Dat komt onder meer doordat van hedonisme nogal eens een karikatuur wordt gemaakt, en ‘hedonisme’ tot schimpwoord wordt. Zo beschrijft de journalist H.J.A. Hofland hedonisme simpelweg als: “Hier! Nu! Veel! En lekker!”. Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen mensen die gedachteloos pakken wat ze pakken kunnen, en hedonisten die op een doordachte wijze genot in mensenlevens centraal stellen.

Daarom in deze lezing een bredere, of zo je wilt genuanceerdere, blik op onze hedonistische levensstijl. Daarmee zal duidelijk worden dat hedonisme noch gedachteloos, noch domweg mateloos is. Tegelijkertijd zullen woorden als 'duurzaamheid', 'geluk' en 'het goede leven' in een ander licht verschijnen.

Na afloop is het door Ronald Hünneman geschreven essay "Aphroditisch Hedonisme" verkrijgbaar.

 

Biografie: Ronald Hünneman

Ronald Hünneman (www.ronaldhunneman.com) studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam als docent, onderzoeker en theatermaker. Hij gaf, onder andere, elf jaar les aan de studie Kunsten, Cultuur en Media. Daarvoor was hij dertien jaar werkzaam als groepsleerkracht op het cluster IV onderwijs (ZMOK). Vorig jaar speelde hij zijn voorstelling De Flutfilosoof op diverse plaatsen in het land. Deze zomer draait zijn voorstelling Een Vlucht in Genot vijf dagen op het Noorderzonfestival 2019 (van 20 tot en met 24 augustus 2019).

Bestel hier je tickets

Ronald Hunneman
Activiteit
Ronald Hunneman - 21-01-2020