Miriam van Reijen

20 april 2022 om 20:00 uur.
Locatie: Theater De Meenthe, te Steenwijk.

 

Onderwerp: Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid!

‘Stoïcijns’ wordt helaas tegenwoordig vaak opgevat als gevoelloos en zelfs onverschillig. Maar als we de stoïcijnse filosofie nader bekijken, blijkt het tegendeel waar te zijn! Het zijn emoties als woede, teleurstelling en jaloezie die mensen vaak ongevoelig maken. Het is juist degene die door zulke emoties wordt gekweld, ofwel lijdt, die geen gevoelens van dankbaarheid, mildheid, geluk en liefde kan ervaren. In deze lezing wordt uitgelegd, ook aan de hand van concrete voorbeelden, hoe deze lastige en pijnlijke emoties ontstaan, en hoe filosofie, dat wil zeggen, zelfkennis en kritisch denken, ze kan laten verdwijnen. Ook de idee dat stoïcijns betekent dat iemand niet in actie komt tegen onrecht en andere ongewenste zaken berust op een misverstand.

De stoïcijnse filosoof Epictetus (55 -135) schreef: Geef mij de kracht om alles te accepteren wat ik toch al niet kan veranderen, en geef me de moed om me in te zetten voor alles wat ik wel kan veranderen en geef me de wijsheid (= filosofie) om tussen die twee te onderscheiden. Deze zin kan het begin worden van een verandering van een ‘passieve lijder’ in een ‘actieve leider’!

 De stoïcijnse filosofie van onder andere Epictetus en Seneca blijkt na 2000 jaar niet alleen waar, maar ook praktisch bruikbaar te zijn.

Evenals voor Socrates staat het bewust worden en kritisch onderzoeken van de eigen opvattingen centraal. Wat de stoïcijnse filosofen toevoegen is het inzicht dat dit kritische onderzoek kan leiden tot gemoedsrust en geluk.

En anders dan vaak wordt gedacht, leidt gemoedsrust juist niet tot passiviteit, maar tot efficiënte actie.

Kortom: leer hoe je met de stoïcijnen een leider in plaats van een lijder wordt!

Biografie

Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filo­sofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk mede­werker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse be­roepsoplei­dingen voor maat­schappe­lijk werkers en architec­ten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg, en sinds 2013 ook aan het HOVO van de Universiteit Nijmegen. Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 is gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Zij was een aantal jaren bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.

Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen en workshops, het begeleiden van socratische gesprekken en filo-cafés, en het verzorgen van trainingen en cursussen zoals ‘Filosoferen over emoties, ‘Filosoferen over de goede keuze’, ‘Filosofie als levenskunst’ en ‘Geluk door wijsheid’ voor diverse instellingen, organisaties en verenigingen en in verschillende filosofische centra in Nederland en Frankrijk.

Van 1998 tot 2008 leidde zij een eigen socratisch Filosofisch Café in Breda, en nog steeds leidt zij incidentele filosofische cafés in Vlaanderen en Nederland.

Sinds het cursusjaar 2010/2011 verzorgt zij jaarlijks op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (www.isvw.nl) als hoofddocent een basisopleiding Filosofie in de Praktijk, die kan worden afgesloten met een certificaat.

Klik hier om tickets te verkrijgen via De Meenthe

Miriam van Reijen
Activiteit
Miriam van Reijen - 20-04-2022